Reading Time: 2 minutes Chapter 17 Shraddha Traya Vibhaga Yoga Verse 4 Yajante saattwikaa devaan yaksharakshaamsi raajasaah; Pretaan bhootaganaamshchaanye yajante taamasaa janaah. The Sattwik

Read More