Reading Time: 2 minutes Chapter 11 Vishwaroopa Darshana Yoga Verse 6 Sanjaya Uvaacha:Evamuktwaa tato raajan mahaayogeshwaro harih;Darshayaamaasa paarthaaya paramam roopamaishwaram. Sanjaya said:Having thus spoken,

Read More