Reading Time: 2 minutes Chapter 10 Vibhuti Vistara Yoga Verse 33 Shloka Yachchaapi sarvabhootaanaam beejam tadahamarjuna; Na tadasti vinaa yatsyaanmayaa bhootam charaacharam. Translation And

Read More