Reading Time: 2 minutes Chapter 10 Vibhuti Vistara Yoga Verse 29 Shloka Mrityuh sarvaharashchaaham udbhavashcha bhavishyataam; Keertih shreervaakcha naareenaam smritirmedhaadhritih kshamaa. Translation And I

Read More