Reading Time: 2 minutes Chapter 10 Vibhuti Vistara Yoga Verse 25 Anantashchaasmi naagaanaam varuno yaadasaamaham;Pitreenaamaryamaa chaasmi yamah samyamataamaham. I am Ananta among the Nagas;

Read More