Reading Time: 2 minutes Chapter 10 Vibhuti Vistara Yoga Verse 18 Shloka Vedaanaam saamavedo’smi devaanaam asmi vaasavah; Indriyaanaam manashchaasmi bhootaanaamasmi chetanaa. Translation Among the

Read More